BỆNH TRÊN CÂY CHUỐI
0
CÁCH TRỊ BỆNH TRÙN ĐỌT TRÊN CÂY CHUỐI
0

Bệnh chùn đọt (Bunchy top virus): Cây bị bệnh lá mọc chụm lại ở ngọn thân giả, lá nhỏ, bìa bị vàng, mép lá uốn cong, cuống lá ngắn lại. Trên phiến lá có ...