BỆNH SƯƠNG MAI
0
MELODY DUO 66,75 WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI (MỐC SƯƠNG) TRÊN CÂY DƯA HẤU
0

THÀNH PHẦN Iprovalicarb: 55 g/kg Propineb: 612,5 g/kg Phụ gia: 332,5 g/kg CÔNG DỤNG Chuyên gia cho bệnh Mốc sương trên nhiều cây trồng. Công thức ...

0
THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN NHÓM CÂY KHỔ QUA, DƯA LEO, BẦU BÍ
0

Description THUỐC ĐẶC TRỊ VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH  Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp ❇️Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn 📞Liên hệ mua hàng ...