BỆNH TRÊN CÂY ĐU ĐỦ
0
BỘ THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH VÀNG LÁ CHÂN CHO CÂY ĐU ĐỦ
0

Triệu chứng: Đu đủ là một loại cây ăn quả nhiệt đới quan trọng. Bệnh vàng lá chân trên cây đu đủ do nấm và virus gây ra. bệnh vàng lá chân trên cây ...

0
THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP TRÊN CÂY ĐU ĐỦ
0

THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP TRÊN CÂY ĐU ĐỦ #BOP 600EC - THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, MỌT ĐỤC CÀNH, SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY TRỒNG   VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP ...