BỆNH TRÊN CÂY NHO
0
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH NẤM CUỐNG GÂY HẠI TRÊN CÂY NHO
0

Tên khoa học: 1. Triệu chứng bệnh nấm cuống trên cây nho - Bệnh này đang là mối đe dọa đối với người trồng nho. - Bệnh này chủ yếu gây hại trên cuống ...

0
CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT GÂY HẠI TRÊN CÂY NHO
0

Tên khoa học: Kuehneola vitis 1. Triệu chứng gây hại đối với cây nho - Nấm chủ yếu gây hại trên lá bánh tẻ và lá già, chính vì thế mà thường thấy nấm xuất ...

0
MỘT SỐ BỆNH HẠI THƯỜNG GẶP TRÊN CÂY NHO
0

Tìm hiểu nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng trị một số bệnh trên cây nho: bệnh nấm trắng, bệnh rỉ sắt, bệnh nấm cuống, bệnh đốm lá, bệnh mốc ...

0
CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN QUẢ NHO
0

Tên khoa học: Powdery mildew 1. Nguyên nhân và điều kiện phát bệnh phấn trắng - Bệnh nấm trắng được người trồng nho ở Ninh Thuận gọi là bệnh nấm xám hay ...