PHÂN BÓN GỐC
0
CẶP PHÂN BÓN BỔ TRỢ GIÚP BỔ SUNG DINH DƯỠNG CHO CÂY MAI
0

- Hiện nay, việc trồng các loại cây cảnh trong chậu đặc biệt là cây mai người làm vườn đang áp dụng một số biện pháp canh tác kỹ thuật cao. Tuy nhiên chưa đồng ...

0
HUMIC DG – PHÂN BÓN SINH HỌC DẠNG HẠT NHẬP KHẨU MỸ
0

QUY CÁCH: GÓI 1KG THÀNH PHẦN Humic acid : 55% CÔNG DỤNG HUMIC DG  là dòng sản phẩm mới nhất với độ hòa tan 100% ở dạng hạt . HUMIC DG  sẽ chelate hóa ...

0
NPK ĐÔNG DOANH 30-10-10+TE+ HỮU CƠ – SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI, ĐÂM TƯỢC, TẠO TÁN
0

QUY CÁCH : BAO 20KG THÀNH PHẦN Cu: 35.000mg/kg + Bổ sung N, 30.000mg/kg + PO: 10.000 mg/kg + KO : 10.000 mg/kg +TE (Mg, Cu, Ca, Fe, Mn) = 500ppm + Hữu cơ ...

0
D.A.P ĐÔNG DOANH 18-46-0+TE – CHUYÊN DÙNG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI, ĐÂM CHỒI, TẠO TÁN
0

QUY CÁCH: BAO 25KG THÀNH PHẦN Cu: 35.000mg/kg + Bổ sung N, 18.000mg/kg + PO : 46.000 mg/kg + TE (Mg, Cu, Ca, Fe, Mn) = 500ppm + Hữu cơ khoáng cao cấp + ...

0
ĐẠM CÁ HỒI ABU – ĐÂM CÀNH MẠNH, TRÁI PHÌ CĂNG, TẠO MÀU TRÁI, RA RỄ KHỎE
0

QUY CÁCH: BAO 20KG THÀNH PHẦN - N: 6% + P_O: 6% +KQ 6% + Bổ sung phụ gia Mg: 3% + Tổng hợp 17 loại aicd amin (Aspartic; Threonine; Serine; Glutamic; ...