PHÂN BÓN HỮU CƠ
0
JUMP START – PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ SINH HỌC
0

Thành phần:  N: 0,1%; P2O5: 0,025%; K2O: 0,1%; Fe: 1000ppm; Zn: 500ppm; pH: 5, tỷ trọng 1,1 Jump Start Super Thrive là một sản phẩm phân bón hữu cơ sinh ...

0
NPK ĐÔNG DOANH 30-10-10+TE+ HỮU CƠ – SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI, ĐÂM TƯỢC, TẠO TÁN
0

QUY CÁCH : BAO 20KG THÀNH PHẦN Cu: 35.000mg/kg + Bổ sung N, 30.000mg/kg + PO: 10.000 mg/kg + KO : 10.000 mg/kg +TE (Mg, Cu, Ca, Fe, Mn) = 500ppm + Hữu cơ ...

0
D.A.P ĐÔNG DOANH 18-46-0+TE – CHUYÊN DÙNG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI, ĐÂM CHỒI, TẠO TÁN
0

QUY CÁCH: BAO 25KG THÀNH PHẦN Cu: 35.000mg/kg + Bổ sung N, 18.000mg/kg + PO : 46.000 mg/kg + TE (Mg, Cu, Ca, Fe, Mn) = 500ppm + Hữu cơ khoáng cao cấp + ...

0
NUTRI ROOTS – PHÂN BÓN HỮU CƠ 100% NHẬP KHẨU TÂY BAN NHA DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH : GÓI 25ML THÀNH PHẦN Hữu cơ 20%; C/N 12 pH 5; Tỷ trọng 1,2; Với nguồn nguyên liệu chứa các chất Humic Acid, Fulvic Acid, kích thích tố phát ...