THUỐC TRỪ BỌ TRĨ
0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ BỌ NHẢY GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ RẦY LƯNG TRẮNG GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ RẦY NÂU GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP GÂY HẠI CHO CÂY
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ RẦY XANH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – KHONGRAY 54WP CHUYÊN DIỆT RỆP SÁP, RẦY XANH, BỌ TRĨ, BỌ NHẢY, RẦY LƯNG TRẮNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
CÁCH DIỆT BỌ TRĨ HỮU HIỆU NHẤT
0

Bọ trĩ hay còn gọi là bù lạch (tên khoa học: Stenchaetothrips biformis) là một loài bọ trong họ Thripidae. Đặc điểm nhận biết: Con trưởng thành nhỏ, dài ...

0
SECTOX 700WG – SIÊU DIỆT TRỪ BỌ TRĨ, RẦY XANH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG GÓI 30GR
0

THÀNH PHẦN: Imidacloprid 700g/kg Chất mang, phụ gia 300g/kg CÔNG DỤNG: Sectox 700WG là thuốc trừ sâu rầy thế hệ mới, có tính lưu dẫn mạnh, phổ tác động ...

0
YAMIDA 100EC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ RẦY NÂU GÂY HẠI CHO CÂY
0

THÀNH PHẦN: Hoạt chất: Imidaclorid: 100 gram/l CÔNG DỤNG: - Yamida 100EC đăng ký trừ bọ trĩ, rầy nâu trên lúa. - Ngoài ra, có thể dùng để trừ bọ trĩ, ...