THUỐC TRỪ RẦY
0
SINEVAGOLD 500WP – ĐẶC TRỊ TRỨNG VÀ RẦY XANH, BỌ TRĨ, RỆP SÁP, BỌ NHẢY
0

QUY CÁCH: GÓI 100GR THÀNH PHẦN Isoprocarb 400g/kg Dinotefuran 10g/kg Buprofezin 90g/kg Phụ gia đủ 1 kg CÔNG DỤNG Hỗn hợp 3 hoạt chất ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ BỌ NHẢY GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ RẦY LƯNG TRẮNG GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ RẦY NÂU GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP GÂY HẠI CHO CÂY
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – ĐẶC TRỊ RẦY XANH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – KHONGRAY 54WP CHUYÊN DIỆT RỆP SÁP, RẦY XANH, BỌ TRĨ, BỌ NHẢY, RẦY LƯNG TRẮNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

0
THUỐC TRỪ SÂU APPLAUD 25WP – ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI LÚA
0

QUY CÁCH : GÓI 70GR THÀNH PHẦN  Buprofezin 25%w/w CÔNG DỤNG Là loại thuốc điều hòa sinh trưởng côn trùng, cơ chế kiềm hãm hormon điều hòa lột xác côn ...

0
THUỐC TRỪ SÂU APPLAUD 25SC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP HẠI CAM , RẦY NÂU HẠI LÚA
0

QUY CÁCH : CHAI 100ML THÀNH PHẦN Buprofezin 250g/l  CÔNG DỤNG APPLAUD 25SC có tác dụng tiếp xúc và thấm sâu mạnh, ức chế quá trình lột xác của sâu hại. ...

0
JAVIDAN 250WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA
0

  Thành phần: Imidachloprid: 250 g/l Công dụng: Javidan 250WP là thuốc trừ sâu thế hệ mới, có tính nội hấp, lưu dẫn cực mạnh trong thân cây. Đặc trị ...

0
SECTOX 700WG – SIÊU DIỆT TRỪ BỌ TRĨ, RẦY XANH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG GÓI 30GR
0

THÀNH PHẦN: Imidacloprid 700g/kg Chất mang, phụ gia 300g/kg CÔNG DỤNG: Sectox 700WG là thuốc trừ sâu rầy thế hệ mới, có tính lưu dẫn mạnh, phổ tác động ...