THUỐC TRỪ SÂU
0
SULFARON 340EC – 3 LƯỠI BÚA CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU XANH DA LÁNG, SÂU TƠ
0

QUY CÁCH: GÓI 20ML THÀNH PHẦN 30% w/v Chlofenapyr (300g/l) 4%   w/v Beta-Cypermethrin (40g/l) CÔNG DỤNG SULFARON 3 LƯỠI BÚA 340EC là thuốc trừ sâu đặc ...

0
SHACHONJING 95WP – ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, RẦY XANH ĐÃ KHÁNG THUỐC
0

QUY CÁCH: GÓI 100GR THÀNH PHẦN Thiosultap-sodium 95% w/w Additives : 5% w/w CÔNG DỤNG :  Theo từ điển thuốc BVTV , hoạt chất Thiosultap-sodium có khả ...

0
SẤM SÉT – THUỐC TRỪ SÂU, RẦY XANH ĐÃ KHÁNG THUỐC HIỆU LỰC KÉO DÀI
0

QUY CÁCH: GÓI 100GR THÀNH PHẦN Cartap:..........95% w/w Additives:..........5% w/w CÔNG DỤNG Thuốc được đăng ký để trừ sâu đục thân trên lúa. HƯỚNG DẪN ...

0
CYRIN GOLD – THUỐC TRỪ SÂU XÔNG HƠI CỰC MẠNH ĐẶC TRỊ SÂU MIỆNG NHAI, SÙNG ĐẤT, TUYẾN TRÙNG
0

QUY CÁCH : CHAI 1 LÍT  THÀNH PHẦN Cypermethrin: 25%w/w + Priperony Butoxide: 5%w/w Special Additives: 70%w/w CÔNG DỤNG NP-Cyrin Super 250EC là thuốc trừ ...

0
SHACHONGJING 95WP – ĐẶC TRỊ SÂU XANH DA LÁNG TRÊN HÀNH LÁ
0

Sâu xanh da láng là loài sâu đa thực, gây hại trên nhiều loại rau màu như rau ăn lá, đậu các loại, hành tỏi, ớt, cà chua, dưa hấu, nho… Đối với hành, ...

0
SECTOX 700WG – SIÊU DIỆT TRỪ BỌ TRĨ, RẦY XANH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG GÓI 30GR
0

THÀNH PHẦN: Imidacloprid 700g/kg Chất mang, phụ gia 300g/kg CÔNG DỤNG: Sectox 700WG là thuốc trừ sâu rầy thế hệ mới, có tính lưu dẫn mạnh, phổ tác động ...

0
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI TRÊN CAM, QUÝT
0

Sâu vẽ bùa có tên khoa học là Phyllocnistic citrella, họ Gracillariidae, bộ Lepidoptera. Sâu có nguồn gốc Châu Á và gây hại các vùng trồng cây có múi khắp thế ...

0
AGROMECTIN 6.0EC – ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ LÚA GÂY HẠI
0

Sâu cuốn lá là gì? Sâu cuốn lá nhỏ là loài sâu làm cho lúa bị hạt lép, ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của người nông dân. Tên khoa ...

0
SHA CHONG JING 95WP – ĐẶC TRỊ BƯỚM NGÀI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG
0

THÀNH PHẦN :  Thiosultap-sodium 95% w/w Additives : 5% w/w CÔNG DỤNG :  Theo từ điển thuốc BVTV , hoạt chất Thiosultap-sodium có khả năng phòng trừ các ...

0
SHA CHONG JING 95WP – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP GÂY HẠI TRÊN CÂY CÀ PHÊ
0

THÀNH PHẦN :  Thiosultap-sodium 95% w/w Additives : 5% w/w CÔNG DỤNG :  Theo từ điển thuốc BVTV , hoạt chất Thiosultap-sodium có khả năng phòng trừ các ...

0
SHA CHONG JING 95WP – ĐẶC TRỊ RẦY NHẢY GÂY HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG
0

THÀNH PHẦN :  Thiosultap-sodium 95% w/w Additives : 5% w/w CÔNG DỤNG :  Theo từ điển thuốc BVTV , hoạt chất Thiosultap-sodium có khả năng phòng trừ các ...

0
SHA CHONG JING 95WP – ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG
0

THÀNH PHẦN :  Thiosultap-sodium 95% w/w Additives : 5% w/w CÔNG DỤNG :  Theo từ điển thuốc BVTV , hoạt chất Thiosultap-sodium có khả năng phòng trừ các ...