ACATOP 320SC (SCOR JAPAN) – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Quy cách: chai 100ml ]]>

0

Hoạt chất:

Azoxystrobin 250g/l + Hexaconazole 70g/l

]]>