BỘ SẢN PHẨM HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỊCH MUỖI HÀNH (SÂU NĂN)

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

0

Bộ sản phẩm bao gồm:

Wellof 3GR: WELLOF 330EC & 3GR – THUỐC TRỪ SÂU DÙNG CHO CÂY TRỒNG

Altach 5EC: ALTACH 5EC – THUỐC TRỪ SÂU HỮU HIỆU CHO CÂY TRỒNG

Quý đọc giả có thể tham khảo thêm bài viết sau để có thêm thông tin sử dụng bộ sản phẩm này:

QUẢN LÝ DỊCH MUỖI HÀNH (SÂU NĂN) TRƯỚC KHI XUỐNG GIỐNG VỤ HÈ THU

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033

 ]]>