SAUTIU 3.6EC – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CHO CÂY TRỒNG

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

0

Sautiu là thuốc trừ sâu phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc, vị độc. Diệt trừ hiệu quả sâu cuốn lá lúa, sâu đục thân, sâu phao, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rệp và nhện…

]]>