VOLIAM TARGO 063SC – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CHO CÂY TRỒNG

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Quy cách: chai 20ml ]]>

26.000

Thành phần: 

Dạng thuốc: Dạng lỏng

Cơ chế tác động: 

Có kiểu tác động mới, hiệu lực cao đối với nhóm miệng nhai.

Tác dụng nhanh và hiệu quả kéo dài Giải pháp tốt kiểm soát nhóm sâu kháng thuốc.

Voliam Targo 063SC với cơ chế tác động kép độc đáo, hiệu quả diệt sâu, nhện cao và ổn định. Dịch hại bị tê liệt, ngừng ăn và chết sau vài giờ nhiễm thuốc.

Phổ tác động rộng: Chỉ cần 1 lần phun trừ cả sâu lẫn nhện, tiết kiệm chi phí.”

Đối tượng và hướng dẫn sử dụng:

+ Bắp cải

– Sâu tơ: Pha 20ml/bình 16 lít, phun 3 bình/1000m2, hoặc 30ml/bình 25 lít, phun 2 bình/1000m2.

+ Chè

– Nhện đỏ, Bọ xít muỗi: Pha 15-20 ml/bình 16 lít, phun 3 bình/1000m2, hoặc 30ml/bình 25 lít, phun 2 bình/1000m2.\ Lưu ý: Để quản lý tính kháng, không nên xử lý các thuốc có hoạt chất thuốc nhóm Diamide quá 2 lần/vụ. 

+ Lúa: 

– Nhện gié: Pha 25ml/bình 16 lít, phun 3 bình/1000m2, hoặc 37,5ml/bình 25 lít, phun 2 bình/1000m2. Phun khi có khoảng 5% chồi bị hại. Lưu ý các thời điểm chồi tối đa, 7 ngày trước trỗ và sau khi trỗ.

– Sâu cuốn lá, sâu đục thân: Pha 15ml/bình 16 lít, phun 2,5 bình/1000m2, hoặc 20-25ml/bình 25 lít, phun 2 bình/1000m2. Phun khi bướm đẻ trứng,sâu nở rộ hoặc đa số ở tuổi 1-2 

Quy trình xử lý:

Để quản lý tính kháng, không nên xử lý các thuốc có hoạt chất thuốc nhóm Diamide quá 2 lần/vụ.

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.

Tính an toàn:

Với môi trường:

– Độ độc: nhóm IV

– Độc cho cá. – LD 50 (qua miệng chuột) > 550 mg/kg

– LD 50 (qua da chuột) > 5000 mg/kg

– LC 50 (qua hô hấp ở chuột) > 3,394 mg/l, 4 giờ.

– Không gây dị ứng qua động vật máu nóng (heo, thỏ).

Với cây trồng:

– Hoàn toàn an toàn cho cây trồng khi sử dụng theo liều khuyến cáo.

– Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cán bộ kỹ thuật tại địa phương.

Tư  vấn kĩ thuật: 0933.067.033

]]>