Access Trade

  • All
  • Deals
  • Coupons
  • Sales
  • Expired
Best value
0
BÍ QUYẾT LÀM HOA LÀM TRÁI ĐỒNG LOẠT CHO CÂY MÍT
Deal
Có 3 phương pháp hiệu quả nhất để kích thích cây mít ra hoa: Dùng thuốc: Lân 86, MKP, Elthaol Tạo khô hạn: Phủ bạt, Che gốc, Ngắt nước Khoanh cành. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cách dùng thuốc cụ ...
0
SAT 4SL ĐẶC TRỊ BỆNH LOÉT TRÊN NHÓM CÂY CÓ MÚI
Deal
Biểu hiện của bệnh loét trên nhóm cây có múi: Vết bệnh do vi khuẩn có đốm màu nâu đôi khi lá bị thủng lỗ; xung quanh đốm nâu có viền vàng sáng rất rõ, các vết bệnh do vi khuẩn nằm cả 2 mặt lá nhưng ...