ACTATAC 300EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, RỆP SÁP, BỌ XÍT MUỖI

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Quy cách: chai 450ml ]]>

0

Tên thương phẩm :

Actatac 300EC

Tên hoạt chất :

Alpha – cypermethrin 30g/l + Profenofos 270g/l

Loại thuốc :

Thuốc trừ sâu

Nhóm thuốc :

Pyrethroit

Danh mục thuốc :

Được phép sử dụng

Dạng thuốc :

300EC: Nhũ dầu

Đối tượng phòng trừ :

300EC: Sâu đục thân/lúa

Tư vấn kỹ thuật: 0933.067.033

]]>