Tag: 5 BƯỚC ĐƠN GIẢN XỬ LÝ RA HOA TRÊN CÂY SẦU RIÊNG
0
5 BƯỚC ĐƠN GIẢN XỬ LÝ RA HOA TRÊN CÂY SẦU RIÊNG
0

Mùa ra hoa tự nhiên của sầu riêng thay đổi tùy theo giống và điều kiện khí hậu của từng nơi. Giai đoạn ra hoa có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng ...

<<< ADS >>>