Tag: 75 WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI (MỐC SƯƠNG) TRÊN CÂY DÂU TÂY
0
MELODY DUO 66,75 WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI (MỐC SƯƠNG) TRÊN CÂY DÂU TÂY
0

THÀNH PHẦN Iprovalicarb: 55 g/kg Propineb: 612,5 g/kg Phụ gia: 332,5 g/kg CÔNG DỤNG Chuyên gia cho bệnh Mốc sương trên nhiều cây trồng. Công ...

<<< ADS >>>