Tag: 75 WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT
0
MELODY DUO 66,75 WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT
0

THÀNH PHẦN Iprovalicarb: 55 g/kg Propineb: 612,5 g/kg Phụ gia: 332,5 g/kg CÔNG DỤNG Chuyên gia cho bệnh Mốc sương trên nhiều cây trồng. Công thức ...

<<< ADS >>>