Tag: AGROMECTIN 6.0EC – ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA HỒNG
0
AGROMECTIN 6.0EC – ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA HỒNG
0

THÀNH PHẦN: Abamectin: 6.0% w/w Avermectin B1a: 90% Avermectin B1b: 10% Additive..460 g/l Solvent ..460 g/l CÔNG DỤNG: Abamectin được đăng ký ...

<<< ADS >>>