Tag: ANVIL 5SC – ĐẶC TRỊ BỆNH LEM LÉP HẠT GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA
0
ANVIL 5SC –  ĐẶC TRỊ BỆNH LEM LÉP HẠT GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA
0

  THÀNH PHẦN Hexaconazole/l……….50g Chất phụ gia và các chất khác……..950g/l CÔNG DỤNG Trừ bệnh: + Khô vằn, lem lép hạt hại lúa, ngô(bắp) + Rỉ sắt, ...

<<< ADS >>>