Tag: BỆNH ĐỐM RONG TRÊN CÂY CÓ MÚI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
0
BỆNH ĐỐM RONG TRÊN CÂY CÓ MÚI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
0

Bệnh đốm rong, do một loài rong có tên là Cephaleuros viresens gây ra. Ngoài bưởi và những cây thuộc nhóm có múi khác như cam, quýt…, bệnh còn xuất hiện ...

<<< ADS >>>