Tag: BỆNH PHYTOPHTHORA TRÊN CÂY SẦU RIÊNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
0
BỆNH PHYTOPHTHORA TRÊN CÂY SẦU RIÊNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
0

I. NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ LAN TRUYỀN NGUỒN BỆNH 1.Nguyên nhân Do nấm Phytophthora palmivora và Phytophthora citricola gây ra, nấm tồn tại trong đất, gây ...

<<< ADS >>>