Tag: BỆNH XOĂN VÀNG LÁ Ở CÂY ĐU ĐỦ VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ
0
BỆNH XOĂN VÀNG LÁ Ở CÂY ĐU ĐỦ VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ
0

Bệnh xoăn vàng lá là loại bệnh thường hay gặp ở cây đu đủ. đặc biệt bệnh thường nặng ở những vùng trồng nhiều và trồng liên tục, vùng có khí hậu nóng và khô ...

<<< ADS >>>