Tag: BIỆN PHÁP ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM XÁM GÂY HẠI TRÊN CÂY CHANH DÂY
0
BIỆN PHÁP ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM XÁM GÂY HẠI TRÊN CÂY CHANH DÂY
0

Nguyên nhân và triệu chứng: Gây ra bởi nấm Septoria passiflorae, bệnh này thường tấn công lá, thân và quả, làm rụng lá và giảm năng suất cây trồng. Bệnh ...

<<< ADS >>>