Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI HẠCH Ở CÂY CHANH DÂY
0
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI HẠCH Ở CÂY CHANH DÂY
0

Nguyên nhân: Gây ra bởi Sclerotinia sclerotiorum. Biện pháp phòng trừ: Biện pháp canh tác: Bón phân cân đối, chọn giống tốt, chống chịu với sâu bệnh… vệ ...

<<< ADS >>>