Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM VÀNG TRÊN CÂY BẠC HÀ
0
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM VÀNG TRÊN CÂY BẠC HÀ
0

Thời điểm xuất hiện: Xuất hiện vào mùa hè, lá có những đốm tròn nâu thẫm. Biện pháp phòng trừ: Phòng trừ như đối với bệnh gỉ sắt. Sử dụng thuốc ...

<<< ADS >>>