Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ LÁ TRÊN HOA CÚC
0
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ LÁ TRÊN HOA CÚC
0

Triệu chứng: Triệu chứng bệnh thể hiện chủ yếu trên lá, một số trường hợp gây hại chồi và hoa. Lá bị bệnh biến màu, đồng thời xuất hiện các đốm vàng nhạt ...

<<< ADS >>>