Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY NGHỆ
0
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY NGHỆ
0

Triệu chứng bệnh: Triệu chứng ban đầu xuất hiện nhứng đốm chấm nhỏ, màu nâu, sau đó vết bệnh lan dần thành những vết hình tròn, xung quanh có quầng vàng, ...

<<< ADS >>>