Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI CỦ TRÊN CÂY SEN
0
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI CỦ TRÊN CÂY SEN
0

Bệnh thối củ do nấm Fusarium oxysporum sp nelumbicola và Pythium elongatum. Cả 2 loại nấm này đều tồn tại rất lâu trong đất. Bệnh thường bộc phát khi nhiệt độ ...

<<< ADS >>>