Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI THÂN NGẦM GÂY HẠI TRÊN CÂY BẠC HÀ
0
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI THÂN NGẦM GÂY HẠI TRÊN CÂY BẠC HÀ
0

Triệu chứng: Làm lá úa vàng, cây cằn cỗi, héo, giảm năng suất. Biện pháp phòng trừ: Chú ý: Để phòng trừ chung cho Bạc hà cần chú ý: + Không lấy giống ở ...

<<< ADS >>>