Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY NÂU GÂY HẠI TRÊN LÚA
0
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY NÂU GÂY HẠI TRÊN LÚA
0

Rầy nâu gây hại bằng cách chích hút nhựa lúa, truyền bệnh virus, rầy có thể gây hại từ giai đoạn sạ lúa cho đến khi sắp thu hoạch. Ruộng bị cháy rầy thành ...

<<< ADS >>>