Tag: BỌ TRĨ
0
SINEVAGOLD 500WP – ĐẶC TRỊ TRỨNG VÀ RẦY XANH, BỌ TRĨ, RỆP SÁP, BỌ NHẢY
0

QUY CÁCH: GÓI 100GR THÀNH PHẦN Isoprocarb 400g/kg Dinotefuran 10g/kg Buprofezin 90g/kg Phụ gia đủ 1 kg CÔNG DỤNG Hỗn hợp 3 hoạt chất ...

0
RỒNG VÀNG GOLD 54 – KHONGRAY 54WP CHUYÊN DIỆT RỆP SÁP, RẦY XANH, BỌ TRĨ, BỌ NHẢY, RẦY LƯNG TRẮNG
0

QUY CÁCH: GÓI 70GRAM THÀNH PHẦN Acetamiprid: 24% w/w Buprofezin: 30% w/w Additives special: 46% w/w CÔNG DỤNG KHONGRAY 54WP là thuốc trừ sâu, rầy ...

<<< ADS >>>