Tag: CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM ĐEN GÂY HẠI TRÊN HOA CÚC
0
CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM ĐEN GÂY HẠI TRÊN HOA CÚC
0

Triệu chứng:  Lúc đầu trên bề mặt lá xuất hiện những chấm nâu đen, sau chuyển thành màu đen, từ mép lá lan vào trong phiến lá. Vết bệnh hình tròn, hình ...

<<< ADS >>>