Tag: CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH LỞ CỔ RỄ GÂY HẠI CHO HOA CÚC
0
CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH LỞ CỔ RỄ GÂY HẠI CHO HOA CÚC
0

Đặc điểm gây hại: Bệnh do nấm Rhizoctonia solani gây ra, là loại nấm có sẵn trong đất; bệnh xuất hiện ở cả cây con và cây trưởng thành; thường xuất hiện khi ...

<<< ADS >>>