Tag: CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT GÂY HẠI TRÊN CÂY NHO
0
CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT GÂY HẠI TRÊN CÂY NHO
0

Tên khoa học: Kuehneola vitis 1. Triệu chứng gây hại đối với cây nho - Nấm chủ yếu gây hại trên lá bánh tẻ và lá già, chính vì thế mà thường thấy nấm xuất ...

<<< ADS >>>