Tag: CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ SÂU BỆNH HẠI CÂY TẮC (QUẤT)
0
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ SÂU BỆNH HẠI CÂY TẮC (QUẤT)
0

Bệnh đốm than (thán thư) Bệnh đốm than là bệnh phổ biến trên cây quất, ảnh hưởng tới sức khỏe của cây. Triệu chứng Đốm bệnh trên lá hình tròn màu nâu vàng, mép ...

<<< ADS >>>