Tag: CYRIN GOLD – THUỐC TRỪ SÂU XÔNG HƠI CỰC MẠNH ĐẶC TRỊ SÂU MIỆNG NHAI
0
CYRIN GOLD – THUỐC TRỪ SÂU XÔNG HƠI CỰC MẠNH ĐẶC TRỊ SÂU MIỆNG NHAI, SÙNG ĐẤT, TUYẾN TRÙNG
0

QUY CÁCH : CHAI 1 LÍT  THÀNH PHẦN Cypermethrin: 25%w/w + Priperony Butoxide: 5%w/w Special Additives: 70%w/w CÔNG DỤNG NP-Cyrin Super 250EC là thuốc trừ ...

<<< ADS >>>