Tag: ĐẠM CÁ HỒI ABU – ĐÂM CÀNH MẠNH
0
ĐẠM CÁ HỒI ABU – ĐÂM CÀNH MẠNH, TRÁI PHÌ CĂNG, TẠO MÀU TRÁI, RA RỄ KHỎE
0

QUY CÁCH: BAO 20KG THÀNH PHẦN - N: 6% + P_O: 6% +KQ 6% + Bổ sung phụ gia Mg: 3% + Tổng hợp 17 loại aicd amin (Aspartic; Threonine; Serine; Glutamic; ...

<<< ADS >>>