Tag: ĐÂM CHỒI
0
D.A.P ĐÔNG DOANH 18-46-0+TE – CHUYÊN DÙNG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI, ĐÂM CHỒI, TẠO TÁN
0

QUY CÁCH: BAO 25KG THÀNH PHẦN Cu: 35.000mg/kg + Bổ sung N, 18.000mg/kg + PO : 46.000 mg/kg + TE (Mg, Cu, Ca, Fe, Mn) = 500ppm + Hữu cơ khoáng cao cấp + ...

0
XÔ ĐÔNG DOANH 21-21-21+TE+PROTEIN HỮU CƠ + KHOÁNG AMIN CAO CẤP, RA RỄ, BUNG ĐỌT, ĐÂM CHỒI
0

QUY CÁCH: BAO 10KG THÀNH PHẦN NLSD: Ns: 20%, P,Os: 20%, K,O: 15%) bổ sung NPK: 21.000 - 21.000 - 21.000 +TE + Kết hợp Protein Hữu cơ và khoáng cao cấp. ...

<<< ADS >>>