Tag: CHẾ PHẨM SINH HỌC BIO-B PHÒNG TRỪ BỌ TRĨ
0
CHẾ PHẨM SINH HỌC BIO-B PHÒNG TRỪ BỌ TRĨ, NHỆN ĐỎ, RỆP SÁP, SÂU RẦY
0

QUY CÁCH: GÓI 30GR THÀNH PHẦN Bacillus Thuringiensis (viết tắt: Bt) : mật độ 4.4 x 108 CFU/ml. CÔNG DỤNG Phòng và trừ: các loại rầy, bọ cánh cứng, bọ ...

<<< ADS >>>