Tag: CƠ CHẾ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA CÂY TRỒNG
0
CƠ CHẾ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA CÂY TRỒNG
0

Thẩm thấu là sự khuếch tán của các phân tử qua 1 màng có tính chọn lọc ion (còn gọi là màng bán thấm). Ưu trương (tiếng Anh: hypertonic) là môi trường mà nồng ...

<<< ADS >>>