SUPER TANK ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN BÔNG XOÀI

Triệu chứng:

Nấm gây bệnh thường xuất hiện trên bề mặt phát hoa, hoa của cây.

Các vết bệnh thường bị bao phủ bởi một lớp bụi phấn màu trắng làm cho bông xoài bị cháy khô và đen.

Hoa bị ảnh hưởng không mở và trong hầu hết các trường hợp rụng sớm.

Trái non cũng có thể được che phủ bằng sự phát triển bột và rụng sớm.

Thuốc đặc trị:

Để diệt luôn vi khuẩn trên bông xoài, Nhà Vườn nên phối thêm sản phẩm SAT 4SL

Để xoài sáng bông, Nhà Vườn phối thêm sản phẩm Overamis 300SC:

Tư vấn kỹ thuật: 0933.067.033

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply